Gemeenten en Provincie

  1. Home
  2. Informatie voor
  3. Gemeenten en Provincie

Deze pagina is momenteel in ontwikkeling. Nog even geduld.

Wat is een regenbooggemeente?

Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Vaak wordt ook naar deze gemeenten verwezen met ‘Regenboogsteden’, maar een Regenbooggemeente bestaat strikt genomen natuurlijk meestal uit een of enkele steden en een aantal dorpen.

 

Kan een gemeente zichzelf tot Regenbooggemeente uitroepen? Of is dit een beschermde naam?

Iedere gemeente kan zichzelf tot Regenbooggemeente uitroepen en LHBTI-beleid ontwikkelen.

Welke gemeenten in Limburg zijn Regenbooggemeente?

Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond, Weert, Venlo. Bekijk de interactieve kaart

Hoe kan mijn gemeente een Regenbooggemeente worden?

Vaak is het op initiatief van de gemeenteraad, een betrokken wethouder, of een burgerinitiatief dat een gemeenten ervoor kiest om Regenbooggemeente te worden.

Onze gemeenteraad heeft een motie aangenomen om Regenbooggemeente te worden. Kan de gemeente nu ook subsidie krijgen van OCW?

Nee, niet iedere gemeente kan aanspraak maken op subsidie. OCW heeft ervoor gekozen om alleen de G50 in het kader van die intentieverklaring ook subsidie te verstrekken. Daarbij is het ook de bedoeling dat deze gemeenten hun ervaringen regionaal delen.

Hoe blijf ik op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond LHBTI-beleid?

Movisie verstuurt regelmatig de RegenboogUpdate met informatie over handreikingen, onderzoeken, e-learning modules, bijeenkomsten, en inspiratie op het gebied van LHBTI. Lees meer

Is er een handleiding voor (regenboog)gemeenten?

Movisie heeft een Regenbooggemeentengids ontwikkeld. Deze gids laat zien waarom het belangrijk is dat gemeenten aandacht besteden aan LHBTI-beleid. Ook bevat het een stappenplan waarmee je lokaal LHBTI-beleid kan ontwikkelen, in samenwerking met partners. De Regenbooggids is ontwikkeld als praktische digitale publicatie, met veel inspirerende goede voorbeelden van andere gemeenten. Toegankelijk en enthousiasmerend, zodat alle Nederlandse gemeenten aan de slag kunnen. Dus steek die regenboogvlag maar uit! Download de Regenbooggids

Toolkit onnodige sekseregistratie

Veel organisaties vragen in hun contacten met burgers, consumenten of medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben. In enkele gevallen zijn organisaties verplicht om deze sekseregistratie door te voeren of kan het relevant zijn. In veel gevallen wordt sekseregistratie echter als vanzelfsprekend ervaren zonder dat er goede redenen voor zijn. Wij spreken dan van onnodige sekseregistratie.

In de praktijk kunnen een gebrek aan bewustwording, kennis en technische drempels de afschaffing van onnodige sekseregistratie in de weg staan. Atria en TNN ontwikkelden een Toolkit Onnodige Sekseregistratie om organisaties te inspireren en praktische oplossingen te bieden. De toolkit bestaat uit een interactief afwegingskader en per sector een handreiking: nationale overheid, gemeenten en bedrijven. In de handreiking vind je de redenen om sekseregistratie te verminderen, in welke gevallen het wel relevant of zelfs verplicht is, alternatieven en good practices. Het afwegingskader helpt je door middel van concrete vragen om sekseregistratie binnen je organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.