Algemene ledenvergadering

  1. Home
  2. Organisatie
  3. Algemene ledenvergadering

De volgende ALV zal plaatsvinden op zaterdag 7 oktober 2023, opening 13.30 uur (inloop 13:00). De locatie is deze keer in Roermond bij The Movement, Slachthuisstraat 111.

Aan- of afmelden. Klik hier.

De stukken zijn te downloaden via het ledenportaal. 

 

De leden van COC Limburg komen twee maal per jaar in vergadering bijeen. De vergadering in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het voorbije jaar. De vergadering van het najaar, maakt het bestuur haar plannen bekend voor het komende jaar. Leden worden hierover tijdig, conform statuten, geïnformeerd wanneer deze vergaderingen zijn. Bij fysieke vergadering is het mogelijk om een stem uit te brengen voor een lid die niet aanwezig kan zijn. Gebruik hiervoor het formulier volmacht. Bij afmeldingen, insturen van stukken of overige vragen omtrent de alv, stuur een mail naar secretaris [@] coclimburg.nl.

Hieronder kunt u alle documenten die goedgekeurd zijn door de ALV aantreffen, alsmede eventueel nieuwe die in de eerstvolgende ALV in stemming zullen worden gebracht.