Geschiedenis

Deze pagina is nog in ontwikkeling. Op dit moment zijn we bezig om een uitgebreid en volledig overzicht te schetsen van de geschiedenis van de vereniging. Geleidelijk aan zullen we alle ontbrekende gebeurtenissen toevoegen. Nog even geduld.

NWHK van Jhr. Jacob Schorer

In 1912 richtte Jonkheer Jacob Schorer, advocaat van beroep, de eerste Nederlands homo-organisatie op. Dit Nederlansch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) had als doel om de rechtsongelijkheid tussen homo- en heteroseksuelen te bestrijden, en mensen over homoseksualiteit te informeren.

Vooral het sinds 1911 in het Wetboek van Strafrecht opgenomen artikel 248bis, waarin 'ontucht met minderjarigen, gepleegd door meerderjarigen van hetzelfde geslacht, wetende dat de andere partij minderjarig was' werd gecriminaliseerd.

Waar dit als een normale wet klinkt, gold de leeftijd van 16 jaar als seksueel meerderjarig alleen voor heteroseksuelen. Voor homoseksueel contact gold de leeftijd van 21 jaar tot waar seksueel contact strafbaar was.

Dit wetsartikel zou uiteindelijk pas in 1971 afgeschaft worden, waarmee homoseksuele en heteroseksuele handelingen voor de wet gelijk behandeld worden.

1912

Oprichting COC Nederland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het NWHK ontbonden. Een aan het NWHK gelieerd tijdschrift had nét haar 3e editie kunnen uitbrengen.

Pas in 1946 werd een vierde editie uitgebracht, en bleek dat er onder de lezers behoefte was aan meer contact na de dramatische jaren.

Hieruit ontstond de Shakespeareclub. In 1949 werd de naam veranderd in het Cultuur- en Ontspanningscentrum (C.O.C.), de organisatie die zich inzette voor sociale acceptatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, alsmede het bieden van cultuur en ontspanning aan deze doelgroep.

1946-1949

Eerste Limburgse activiteit

Op 24 januari 1954 werd in Maastricht een filmavond georganiseerd, de eerste activiteit omtrent homoseksualiteit in de provincie.

24 Januari 1954

Kontaktkring Limburg

Vanaf 1962 bestond de C.O.C.-afdeling Zuid, georganiseerd vanuit Eindhoven.

In 1967 kreeg de aan C.O.C. Zuid geliëerde contactgroep, die vooral in Venlo en Horst gesitueerd was, de instructie om te werken aan activiteiten van het COC in Limburg.

Deze groep werd de Kontaktgroep Limburg, en probeerde in 1969 erkenning te krijgen als nieuwe C.O.C., wat toen helaas niet lukte.

1962-1969

De weg naar COC Limburg

Na het tegenvallende resultaat in 1969 zaten de verschillende homo-organisaties in Limburg niet stil.

Verschillende stadsgroepen ontstonden, vaak in samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ook vanuit verscheidene studenten ontstonden nieuwe groepen, zoals de Maastrichtse Jongeren Werkgroep Homofilie in 1970.

Samen met de Kontaktkring Limburg uit Sittard werd in 1970 toch de aanzet gegeven tot hernieuwde samenwerking als C.O.C. afdeling.

Hiervoor werd ook de Stichting Integratie Minderheden (S.I.M.) opgericht in Februari 1972, waarin naast COC-leden ook mensen uit de Jeugdraad Maastricht zaten.

1970-1972

Oprichting COC Limburg

Op 4 november 1972 vond het landelijke COC congres plaats, waarbij de oprichting van COC Limburg werd goedgekeurd.

Op vrijdag 15 december 1972 werd tijdens een vergadering in sociëteit Momus op het Vrijthof in Maastricht de afdeling Limburg van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC officieel opgericht.

15 december 1972

Opstartproblemen

De samenwerking van S.I.M. met COC Limburg verliep niet helemaal soepel. Door organisatorische problemen, waaronder het onderhouden van de bar "Haaf Um" met financiële problemen op de begane grond van het pand in de Brusselsestraat werd de S.I.M. failliet verklaard.

Het COC moest daardoor verhuizen, en kwam via meerdere locaties in Limburg in 1979 terecht op de huidige locatie aan de Bogaardenstraat 43 in een pand van de Gemeente Maastricht.

In de jaren '70 ontstonden ook nog meer organisaties in de verscheidene Limburgse plaatsen. Sommig hielden het vol, andere hieven zichzelf op, of gingen op in het COC. Dit leverde een heel erg wisselend, en soms onduidelijk, aanbod op in de provincie.

1972-1979

DB & PAB

In de jaren '70 werd ook de bestuursstructuur van COC Limburg aangepast.

Om te zorgen voor betere samenwerking tussen de verschillende stadsgroepen en het COC werd er een Dagelijks Bestuur (DB) en een Provinciaal AfdelingsBestuur (PAB) gecreëerd.

Hierdoor zat vanuit elk van de vijf stadsgroepen iemand in het bestuur, waardoor Maastricht niet meer per se als het centrum werkte. Tevens werd er in de verschillende steden vergaderd.

Deze samenwerking was echter ook geen lang leven beschoren, en in 1978 werd het COC Limburg opgesplitst in Zuid-Limburg en Noord-Limburg.

Deze splitsing gebeurde tijdens een enorm chaotische ledenvergadering, die in dele zelfs extra uitgesteld werd naar een tweede, omdat het te controversieel was.

1976

COC Noord-Limburg en Zuid-Limburg

Na de splitsing stonden beide afdelingen onder direct toezicht van COC Nederland, omdat alleen de Algemene Vergadering van COC Nederland over reorganisatie van lokale COC afdelingen kon beslissen.

In 1980 werd aan de afedlingen de officiële COC status toegekend, waarna beiden met hun eigen stadsgroepen actief bleven.

Dit leverde niet altijd successen op, en in de loop van de tijd werden zowel de stadsgroep Kerkrade eind jaren '80, alsook in 2000 de stadsgroep Heerlen, opgeheven door gebrek aan vrijwilligers en financiële middelen.

Ook COC Noord-Limburg had het niet makkelijk, zeker niet nadat in 2000 COC Nederland tot federatie werd omgevormd, waarbij kleinere - financiëel zwakkere - COC's het zwaar kregen. Deze COC, toen COC Midden- en Noord-Limburg genoemd had slechts 60 leden, en onvoldoende financiële steun van de lokalen overheden om te overleven, en is derhalve in 2000 opgeheven.

1978-2000

Groei COC Limburg en professionalisering

Na het opheffen van COC Midden- en Noord-Limburg kwamen delen van deze afdeling bij COC Zuid-Limburg. Alleen enkele delen in het Noorden en rond Weert vielen nog onder andere COC's, namelijk COC Nijmegen en COC Eindhoven respectievelijk. Vanaf 2006 keerden deze ook terug bij COC Zuid-Limburg die vanaf dat moment weer COC Limburg ging heten.

In 2003 ging de provinciale welzijnsstichting Symbiose failliet, waarmee COC Limburg veel samenwerkte. Het geld dat vanuit de provincie hiernaartoe stroomde ging daarna deels rechtstreeks naar COC Limburg, waardoor het meer financiële slagkracht kreeg.

Onder andere met Veilige School Limburg werd daarna provinciebreed ingezet op voorlichting en onderwijs, met meer zichtbaarheid voor de organisatie.

2001-2011

Huidige Tijd & De Regionale Aanpak

Na 2006 werd de professionalisering van de organisatie voortgezet, met twee vaste betaalde krachten die de organisatie ondersteunen bij de werkgroepen, activiteiten, en contacten met externe (overheids)organisaties.

In 2020 werd een eerste stap gezet naar "De Regionale Aanpak". Dit is een project waarbij COC Limburg regionaler meer aanwezig gaat zijn, door de opsplitsing van werkgroepen in 3 delen, zodat er met centrale ondersteuning meer georganiseerd wordt in de gehele provincie. Vanwege de coronacrisis is dit project echter vertraagd.

Tevens is in 2020 gestart met de "Limburg Pride", een speciaal evenement van COC Limburg waarbij tijdens shows, die ook live via streams te volgen zijn, verschillende interviews en gesprekken met en voor lhbti's georganiseerd worden, alsook met vele optredens.
De eerste editie hiervan was een groots succes in Roermond, met een 8 uur durende live show, waarna in 2021 in Heerlen een tweede editie volgde.

2011-2022
nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief!

* vereist