Het bestuur

  1. Home
  2. Organisatie
  3. Het bestuur

Jaison Senne Blok

Voorzitter
Die/diens

Beleid
Vertegenwoordiging

Aanvang mandaat op 20 november 2018. Tot voorzitter gekozen op 1 juli 2020.

Yvo Kesler

Secretaris
Hij/Hem

Interne zaken
Vrijwilligersbeleid

Aanvang mandaat op 28 juli 2021; sinds 10 juni 2023 als secretaris.

Manuel Spier

Penningmeester
Hij/Hem

Financiële verantwoording

Aanvang mandaat op 10 juni 2023

vacant

Algemeen bestuurslid regio Noord

Vertegenwoordiging regio Limburg-Noord

Aanvang mandaat op 9 november 2022.

Vacant

Algemeen bestuurslid regio Midden

Vertegenwoordiging regio Limburg-Midden

Aanvang mandaat op 20 november 2018. Tot voorzitter gekozen op 1 juli 2020.

Vacant

Algemeen bestuurslid regio Zuid

Vertegenwoordiging regio Limburg-Zuid

Aanvang mandaat op 28 juli 2021.

Het bestuur kent een minimum van 3 bestuurders. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gelijk handelende leden van het bestuur, waar onder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur worden voor een termijn van twee jaar door de Algemene Ledenvergadering gekozen en zijn tweemaal herkiesbaar. Bij de samenstelling van het bestuur dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een diverse vertegenwoordiging van personen die de doelstelling van de vereniging weerspiegelen.

Het bestuur hanteert de Gedragscode Bestuur 2017 en het document: De 10 roze basisregels voor bestuurders van COC Limburg. Het bestuur van COC Limburg bestaat uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitvoeren. Voor bestuursleden gelden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van COC Limburg. Het bestuur is in zijn geheel te bereiken via bestuur [@] coclimburg.nl

Laatste update van deze pagina: 6 mei 2024

Bestuurslid worden

Heb jij interesse om bestuurslid te worden? Kijk hier om alle vacatures te zien.