De Regionale Aanpak

  1. Home
  2. Projecten
  3. De Regionale Aanpak

Over het project

Het project De Regionale Aanpak heeft als doel de aanwezigheid vergroten om zo lhbti’s in alle uithoeken van de provincie te kunnen helpen en te verbinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise, ervaring en middelen van lokale en regionale initiatieven.

Situatieschets

In 2000 bestond er geen COC Limburg als provinciebrede organisatie, maar bestonden er verschillende stadsgroepen, zoals in Venlo, Venray, Roermond, Heerlen, Maastricht, en Kerkrade. Deze waren op hun beurt verbonden met de kleinere regionale COC’s binnen de provincie, zoals COC Zuid-Limburg, of COC Midden- en Noord-Limburg, welke sinds 1972 ook in andere samenstellingen hebben bestaan.

Nadat COC Nederland als federatie werd heringericht, en deze stadsgroepen ook minder sterke financiële middelen hadden werden deze opgeheven, waarna er werd gecentraliseerd naar één COC Limburg. Na 2006 kwamen de delen rond Weert en Noord-Limburg erbij die eerder tot respectievelijk COC Eindhoven en Regio, en COC Nijmegen behoorden.

De schaalvergroting van COC Limburg heeft veel betekend voor de professionalisering van de organisatie, waaronder het organiseren van evenementen en het verkrijgen van subsidies van gemeentes en de provincie. Waar COC Limburg aan het begin van dit millennium volledig draaide op vrijwilligers zijn er momenteel ook betaalde vaste krachten die bijdragen aan dit proces.

Begin 2020 organiseerde COC Limburg een beleidsweekend waarin de coördinatoren, het bestuur, en het kantoorpersoneel de organisatie tegen het licht hielden. Hierbij werd de conclusie getrokken dat de professionalisering niet automatisch ook provinciebrede zichtbaarheid betekende. Vooral in de regenboogsteden in Noord-Limburg ontbrak het aan zowel zichtbaarheid, als activiteiten, waarbij het zwaartepunt vooral lag in Zuidelijk Limburg, en met name in Maastricht waar COC Limburg ook echt gevestigd is.

Regionale constructie

Om deze reden is besloten om, zoals goedgekeurd door de leden tijdens de ALV van najaar 2020, te werken met een nieuwe regionale constructie, genaamd ‘De Regionale Aanpak’. Hierbij is de provincie verdeeld in de regio’s Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg, waarbij elke regio eigen regiocoördinatoren heeft voor de verschillende werkgroepen.

Hierdoor moet de aanwezigheid van COC Limburg in de gehele provincie verbeterd worden, en een ruimer aanbod van activiteiten beschikbaar zijn voor onze leden en geïnteresseerden van Noord- tot Zuid-Limburg.

Tevens wordt het hierdoor makkelijker om in te zetten op kleinschaligere evenementen door de kennis van lokale coördinatoren voor de kleinere gemeenten en kernen. Zo is naar aanleiding van contact met de Provincie Limburg in 2019 en 2020 onder andere gekeken naar de mogelijkheid tot organiseren van activiteiten in Linne of Maasbracht in de gemeente Maasgouw.

Regionale expertise

Om te zorgen dat de nieuwe structuur ook binding heeft met de regio zal gewerkt worden met een nieuwe bestuursstructuur, en nieuwe coördinatoren.

Voor elke van de drie regio’s zal een verantwoordelijk bestuurslid zijn, die dan ook binding heeft met deze regio door hier woon- danwel werkachtig te zijn, of er affiniteit mee heeft. Hierdoor zal de binding tussen het bestuur en de regio’s verbeterd worden, en kan met lokale kennis gewerkt worden aan de doelstellingen van COC Limburg.

Ook zullen er voor verschillende werkgroepen nieuwe opgestart worden in de aparte regio’s, met elk een eigen coördinator. Zo is het voor Jong&Out niet altijd evident om vanuit Venlo op-en-neer naar Maastricht te moeten voor een bijeenkomst. Voor deze, en enkele andere, werkgroepen zal dan ook gezocht worden naar extra lokale coördinatoren binnen elk van deze regio’s.

Voor andere, zoals Veilige School Limburg zal gewerkt blijven worden met één enkele provinciebrede coördinator.

Voor meer informatie over het project “De Regionale Aanpak” kan gelezen worden in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Om onze huidige vacatures te vinden voor de verschillende functies en regio’s kan je terecht op onze vacaturepagina.