Regenboogambassadeurs

  1. Home
  2. Projecten
  3. Regenboogambassadeurs

Over het project

In het meerjarenbeleidsplan van 2021-2024 heeft COC Limburg het project van Regenboogambassadeurs nieuw leven ingeblazen. Het doel van dit project is om per gemeente 1 tot 2 Regenboogambassadeurs te hebben die afkomstig zijn uit een desbetreffende gemeente.

Het doel van de Regenboogambassadeur is om voelsprieten te hebben in de lokale samenleving. Diegene weet welke problematiek er speelt en welke lokale samenwerkingspartners belangrijk zijn.

 

Opzet

De uiteindelijke vorm van het project Regenboogambassadeurs zal per jaar vorm worden gegeven in het werkplan van COC Limburg. Het idee is dat geïnteresseerden zich verkiesbaar kunnen stellen tijdens de algemene ledenvergadering en daarbij gekozen kunnen worden voor een periode van twee jaar, met een maximum van 6 jaar. De officiële procedure van Regenboogambassadeurs zal nader beschreven worden in het Huishoudelijk Reglement.

 

Voor meer informatie, contacteer ons via info [at] coclimburg.nl