Roze Loper

Over het project

Mensen uit de lhbti gemeenschap bevinden zich in alle lagen van de bevolking, en in alle leeftijden. Voor de ouderen is het echter niet altijd even eenvoudig om hierin vrij te zijn, omdat ze minder mobiel worden en ze hun bekende contacten langzaam verliezen. En zeker wanneer ze naar een instelling voor ouderen gaan komen ze in een voor hen onbekende omgeving waar ze niet altijd direct weten hoe de medebewoners en verzorgers hiertegenover staan.

Ook voor bewoners van zorginstellingen is het niet altijd even eenvoudig om vrij te zijn in hun seksualiteit, zeker wanneer ze niet zelfstandig contacten hieromtrent kunnen leggen.

Het project Roze Loper is daarom opgestart om aandacht te besteden aan de seksuele diversiteit in zorg- en welzijnsinstellingen, om zo de sociale acceptatie en inclusie van lhbti’s te bevorderen. De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg- gevolgd door een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling.

Cliënten voelen zich bij een Roze Loper organisatie meer gezien, voelen zich veilig en geaccepteerd in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.

De Roze Loper is een onderdeel van onze werkgroep Roze Plussers.

nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief!

* vereist