Vinden en Binden

  1. Home
  2. Projecten
  3. Vinden en Binden

Over het project

Het COC Limburg draait bijna volledig op vrijwilligers; van het barpersoneel tot de werkgroep coördinatoren en het volledige bestuur; iedereen besteedt vrijwillig tijd en moeite aan de organisatie. Alleen onze twee beleidsmedewerkers die zorgen voor de dagelijkse aansturing krijgen betaald.

Het is daarom ook belangrijk om nieuwe vrijwilligers te vinden om zo de organisatie draaiende te houden, en waar mogelijk ook uit te breiden. Hiervoor hebben we het project “Vinden en Binden”, als onderdeel van de COC Academy opgestart. Hiermee proberen wij nieuwe vrijwilligers voor de organisatie te vinden, en aan ons te binden.