Speerpunten

  1. Home
  2. Speerpunten

COC Limburg streeft naar een diverse en inclusieve samenleving,
die werk maakt van lhbti-emancipatie,zodat lhbti’s en queers volledig kunnen participeren
en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen.

Wij gaan door met:

1. Het boeken van vooruitgang in de sociale acceptatie en emancipatie van lhbti’s;

2. Het bestrijden van discriminerende wetgeving en het bevorderen van beleid dat lhbti-emancipatie ondersteunt;

3. Het versterken van de internationale lhbti-beweging.

Wij intensiveren op:

4. De ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in de lhbti-gemeenschap;

5. Het versterken van de contacten met de lokale politieke structuren in Nederland;

6. Het verbinden op lokaal niveau, met name op het terrein van zorg en welzijn, onderwijs en belangenorganisaties;

7. Verbinding in de lhbti-beweging.

Wij versterken met:

8. Het duurzaam binden van mensen en middelen, waaronder het diversifiëren van onze financiële middelen en het binden van (nieuwe) vrijwilligers;


9. Het vergroten van de diversiteit onder vrijwilligers en medewerkers van COC Limburg.

Wij vernieuwen met:

10. Aandacht voor de link tussen gendernormen en lhbti.