COC Academy

Over de werkgroep

COC Academy is de nieuwe naam voor het voormalige “Travo” (Training en Vorming). Deze werkgroep is een interne ondersteunende werkgroep die als doel heeft om te zorgen voor professionalisering van COC Limburg.

Omdat het COC draait op vrijwilligers is het belangrijk om hen hierbij goed te ondersteunen, en te onderwijzen. 

Wat doet de werkgroep?

COC Academy helpt de vrijwilligers van COC Limburg met ondersteuning en training daar waar dit nodig blijkt voor de goede uitvoering van de taken van de vrijwilliger.

COC Academy ondersteunt de vrijwilligers door middel van trainingen die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit en professionaliteit van de door de vrijwilligers uitgevoerde taken gegarandeerd kan worden.

COC Academy verzorgt trainingen en scholingen binnen COC Limburg om te zorgen dat alle vrijwilligers, bestuursleden, en personeel op een zo goed mogelijke wijze kunnen groeien in hun taken.

Contact

Om contact op te nemen met de werkgroep van COC Academy kan tijdens kantooruren gebeld worden met het algemene kantoor van COC Limburg op 043-3218337.