Cocktail Limburg

  1. Home
  2. Werkgroepen
  3. Cocktail Limburg

Over de werkgroep

Cocktail is de werkgroep van COC Limburg om asielzoekers en vluchtelingen met lhbti+-achtergrond te helpen door middel van een ‘maatjesproject’ en besloten bijeenkomsten.

In veel landen worden mensen uit de lhbti-gemeenschap gediscrimineerd en bedreigd. Meerdere landen kennen nog altijd celstraffen, lijfstraffen, of zelfs de doodstraf voor anders-seksuelen, of mensen wiens geslacht niet matcht met datgene wat na geboorte werd voor hen werd geregistreerd. Dit leidt er vaak toe dat vluchten naar een veiliger land waar ze zichzelf kunnen zijn als enige mogelijkheid wordt gezien.

Ook in Nederland is het niet altijd eenvoudig; zowel binnen de instellingen voor asielzoekers als daarbuiten worden ze niet altijd geaccepteerd voor wie ze zijn, wat kan leiden tot extra stress, vereenzaming, en depressie. Soms komt daar ook (fysieke) bedreiging bij van anderen.

Cocktail probeert het sociale isolement van lhbti-vluchtelingen doorbreken, en hen helpen met een veilige introductie in de Nederlandse samenleving.

Cocktail wil bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van lhbti-vluchtelingen alsook het verbeteren van het leefklimaat in Nederland voor hen.

Wat doet de werkgroep?

Cocktail koppelt lhbti-nieuwkomers aan een zogenaamd ‘maatje’, een vrijwilliger die bijna altijd zelf toebehoort aan de Limburgse lhbti-gemeenschap.

Na een intakegesprek met de nieuwkomer gaat Cocktail op zoek naar een gepaste vrijwilliger om de begeleiding te regelen, rekening houdend met de achtergrond en taal waar mogelijk.

Daarna wordt één-op-één afgesproken om te zien of het klikt, waarna ze samen kijken naar de wensen en dan kijken welke activiteiten ondernomen gaan worden, waar, en wanneer.

Regelmatig worden door Cocktail ook bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd om te zorgen voor een sociaal netwerk en onderlinge contacten voor de lhbti-asielzoekers, alsook te helpen bij de integratie met de Nederlandse lhbti-gemeenschap. Deze bijeenkomsten zijn besloten en alleen voor de lhbti-asielzoekers bedoeld om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Anderen kunnen wel op uitnodiging van de verantwoordelijke cöordinator, of het voor biculturele lhbti’s verantwoordelijke bestuurslid aanwezig zijn!

Cocktail draait volledig op vrijwilligers. Om haar doelen te bereiken, streeft Cocktail naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

Om de noodzakelijke kwaliteit te waarborgen wordt een Cocktailvrijwilliger zorgvuldig gescreend op motivatie, geschiktheid en betrouwbaarheid. In het kader van deskundigheidsbevordering worden cursussen/lezingen voor de vrijwilligers aangeboden en intervisie- en evaluatiemomenten georganiseerd.

Cocktail biedt geen juridische, medische, psychische of financiële hulp. Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties.

Deelname is gratis, Cocktail vergoedt reiskosten en er is ook een klein budget voor extra’s als een drankje etc.

Contact

Kent u een lhbti-asielzoeker die geïnteresseerd is of zou zijn in de activiteiten van Cocktail, of hierbij baat zou hebben? Of behoort u zelf tot de doelgroep? Neem vooral contact met ons op, ook voor vragen of ideeën op:
cocktail [@] coclimburg.nl of bel tijdens kantooruren naar: 043-3218337

Tevens zijn wij te vinden op facebook via: https://www.facebook.com/cocktaillimburg