Transgender Limburg (TGL)

  1. Home
  2. Werkgroepen
  3. Transgender Limburg (TGL)

Over de werkgroep

Transgender Limburg (TGL) is de emancipatie- en belangenorganisatie voor transgender personen in Limburg. In Limburg zijn wij een aanspreekpunt, zodat we als groep zichtbaarder zijn voor de regionale en lokale politiek. Ons doel is het verbeteren van de positie van transgenders. Wij streven naar een genderdiverse samenleving en emancipatie van transgenders en hun omgeving.

In een genderdiverse samenleving heeft discriminatie van transgender personen geen plek. Zover is het dus nog lang niet, want discriminatie is voor veel transgenders een dagelijks verschijnsel.

Transgenders delen thema’s met lhb’ers zoals bewustwording, uit de kast komen, onder druk van gendernormativiteit staan. Toch is het ook van belang dat transgenders om actiepunten vragen die niet gedeeld zijn met lhb’ers. De situatie voor transgenders is minder goed dan voor lhb’ers. Dit kan het COC helpen om mechanismen van uitsluiting en discriminatie duidelijker op de kaart te zetten. Het kan ook tot een nieuw elan leiden.

Voor transgenders zijn een aantal thema’s van belang die minder relevant zijn voor lhb’ers. Ten eerste is de verhouding tot zorgverleners van belang. Transgenders hebben daarin vaak geen autonomie over hun eigen identiteit, zowel jongeren als volwassenen.

Daarnaast zijn transgenders in de wet zijn niet afzonderlijk beschermd in onze grondrechten. Alleen indirecte jurisprudentie beschermt ze. Jongeren kunnen pas op hun 16e hun identiteitspapieren wijzigen. De hypotheekakte kan niet omgezet worden. 

Ook de geslachtsregistratie bij geboorte zou beter kunnen verdwijnen. Ze dient geen aantoonbaar openbaar nut en is bezwarend.

De percentages aan zelfmoordpogingen, werkloosheid, isolement en arbeidsongeschiktheid liegen er niet om. Mensen die qua genderidentiteit niet conformerend zijn, stuiten op veel meer problemen.

Gelijkberechtiging kent geen uitzondering, als je opkomt voor minderheden is het: alle minderheden of geen. Daar wil ze voor staan. Onverbloemd en met inzet. Binnen en buiten de COC-gelederen. Daarom hebben we een aparte werkgroep voor transgenders opgericht.

Wat doet de werkgroep?

Op de derde vrijdag van de maand wordt door Transgender Limburg een bijeenkomst georganiseerd in Limburg voor transgender personen, maar ook hun sociale kring en ‘bondgenoten’. Hierbij is er ruimte voor ontmoeting, maar ook om problemen die mensen hebben samen op te pakken. Elkaars ervaringen worden besproken en de deelnemers helpen zo elkaar bij de groei en acceptatie.

Tevens helpt Transgender Limburg bij het ondersteunen van de bijeenkomsten van “Ouders van Transgender Personen” in Sittard.

Transgender Limburg helpt andere werkgroepen van COC Limburg, zoals Veilige School Limburg (VSL) bij het geven van workshops en voorlichting, zodat deze andere groepen de hierbij opgedane kennis kunnen gebruiken bij hun werkzaamheden, en zo transgender bezoekers van hun activiteiten beter ondersteund kunnen worden.

Contact

Voor contact met Transgender Limburg kan gekeken worden op de facebook pagina of een e-mail gestuurd worden naar transgender [@] coclimburg.nl

Meetings worden ook aangekondigd in het TGL deel van onze eigen COC Limburg Discord.

JavaScript Auto Adjust iFrame Height Based on Content