Werkgroep Videoproductie

  1. Home
  2. Werkgroepen
  3. Werkgroep Videoproductie

Over de werkgroep

De werkgroep videoproductie is een werkgroep die in 2021 is opgericht als afsplitsing van de werkgroep PR. Tijdens het COC Songfestival in Weert van 2019 wat door COC Limburg werd georganiseerd werd voor het eerst aandacht besteed aan eigen audio- en videoproductie om deze show op te nemen en live uit te zenden. Hiervoor werd veel eigen materiaal aangeschaft.

Toen in 2020 de coronacrisis begon werd hierop voortgeborduurd, om met wekelijkse livestreams vanuit Café Rosé over het COC te praten en in contact te blijven met onze doelgroep. Ook werd dat jaar de eerste Limburg Pride georganiseerd, een 8 uur durende live show vanuit de ECI in Roermond met enkele eigen, en meerdere gehuurde camera’s.

Omdat ook andere werkgroepen hier gebruik van willen maken, voor zowel het maken van kleine (promotie)video’s als ook regelmatige shows is besloten de werkgroep video op te starten. Momenteel hebben wij enkele camera’s, audio-apparatuur, en speciale flight cases vol techniek die hierbij nodig is.

Wat doet de werkgroep?

De werkgroep video voorziet een ondersteunende rol voor COC Limburg en diens werkgroepen door middel van:

  • Maken van video- en audio-opnames (zowel live als vooropgenomen)
  • Video- en audiobewerking
  • Technische ondersteuning voor o.a. streaming van programma’s
  • Creëren van intro, outro, en andere video- en audiofragmenten voor gedurende de uitzending

Contact

De werkgroep Video heeft momenteel nog geen eigen e-mailadres. Derhalve kan gemaild worden met de coördinator PR via pr [at] coclimburg.nl.

Eventueel kan ook telefonisch contact opgenomen worden met het kantoor via 043 – 3218337.